Zaproszenie do konsultacji Strategii partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej, od 1 lipca 2021 roku, realizuje zadanie: Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Celem projektu jest synergiczne wzmocnienie pozycji organizacji obywatelskich w regionalnej polityce rozwoju usług społecznych poprzez wzrost ich kompetencji, a także wzrost partycypacji liderów w procesie planowania i świadczenia tych usług.

W ramach projektu opracowano projekt  Strategii partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych, która ma za zadanie bycie „drogowskazem” do nawiązywania współpracy    z instytucjami tworzącymi Centra Usług Społecznych w gminach oraz wskazującym możliwości wykorzystywania potencjału Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz NGO w budowaniu lokalnych sieci usług.

Opracowana Strategię przedkładamy Państwu do publicznych konsultacji i liczymy na Wasze cenne uwagi i spostrzeżenia. Na Waszą odpowiedź czekamy do 26 września 2021 roku. Uwagi prosimy przesyłać na adres e-mail obserwatorium obserwatorium@fundacjakiscis.pl

Zarząd Fundacji

  1. Tekst strategii
  2. Formularz proponowanych zmian

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content