O OBSERWATORIUM

Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonującą przy Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej.

Głównym obszarem działalności Obserwatorium jest pozyskiwanie i analiza danych oraz raportowanie wyników, na których opieramy swoje działania doradcze i promocyjne w zakresie funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS).

Podstawowym przedmiotem prac badawczych jest przebieg i uwarunkowania współpracy międzysektorowej w trakcie procesów powstawania i funkcjonowania CUS.  Głównymi metodami i technikami pozyskiwania danych w trakcie prowadzonych badań społecznych są: desk research, ankietowe badania internetowe, wywiady telefoniczne, indywidualne wywiady pogłębione, obserwacja.

Prowadzony przez nas portal CUSY.PL jest głównym kanałem udostępniania pozyskiwanej wiedzy i doradztwa.

NASZA OFERTA

Efektywnie udzielamy poradnictwa i konsultacji oraz opracowujemy wyniki naszej pracy w postaci:

 • raportów z badań,
 • dokumentów o charakterze strategicznym,
 • materiałów szkoleniowych,
 • materiałów multimedialnych,
 • przykładów dobrych praktyk z terenu,
 • interpretacji i wyjaśnień
 • i wielu innych.

Działalność Obserwatorium przyczynia się do skutecznego:

 • monitorowania i analizowania zjawisk występujących podczas powstawania CUS,
 • gromadzenia wiedzy nt. problemów i sukcesów występujących podczas tego procesu, która będzie mogła być wykorzystywana powszechnie,
 • obserwowania działalności instytucji zaangażowanych w powstawanie CUS,
 • odkrywania zależności między skutecznością działań, a okolicznościami im towarzyszącymi,
 • upowszechniania innowacyjnych rozwiązań z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUS,
 • udostępnienia istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących CUS, informacji nt. realizowanych projektów,
 • proponowania rozwiązań systemowych.

ZESPÓŁ

 • dyrektor Obserwatorium: dr Michał Wójcik
 • konsultant naukowy: dr hab. Mirosław Grewiński
 • doradca ds. prawnych: dr Paweł Wiśniewski
 • ekspert ds. strategii i szkoleń: mgr Andrzej Trzeciecki
 • ekspert ds. diagnozy społecznej: dr Marta Komorska
 • ekspert ds. usług społecznych: dr Joanna Lizut
 • koordynator projektu: mgr Ewa Nowak

Współpracownicy:
dr hab. Jerzy Krzyszkowski – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Krzysztof Chaczko – Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Ewelina Zdebska – Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Karolina Cyran-Juraszek – Trener, konsultant w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Jesteśmy otwarci na zaproszenia do współpracy od samorządów i wszystkich zainteresowanych instytucji/organizacji !

 

Zapraszamy do kontaktu: obserwatorium@fundacjakiscis.pl

Skip to content