Obserwatorium Centrów Usług Społecznych
w Lublinie

office, startup, business-594132.jpg

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest wsparcie wzajemnej wymianie doświadczeń członków Konwentów CIS i KIS oraz CUS, a także wspieranie w dążeniu do profesjonalizacji usług społecznym w szczególności usługi reintegracji społecznej i zawodowej, jako partnerskiego ogniwa w systemie pomocy i wsparcia dla mieszkańców danej społeczności lokalnej, w tym dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie.

Zatrudnienie Socjalne

Czasopismo powstało jako wspólna inicjatywa Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz środowiska zatrudnienia socjalnego Lubelszczyzny. Skierowane jest do praktyków zatrudnienia socjalnego, a także ekonomii społecznej, dla których wsparcie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie jest tak ważnym elementem życia zawodowego.

Skip to content