Biblioteka CUS

books, bookstore, book-1204029.jpg

Polecane publikacje

Centrum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy. Redakcja naukowa Marek Rymsza
https://www.ipiss.com.pl/centrum-uslug-spolecznych-od-koncepcji-do-wdrozenia-przepisow-ustawy

 Cykl publikacji przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta RP pod wspólnym tytułem:

„Jak utworzyć i prowadzić centrum usług społecznych”

1.
Dlaczego centrum usług społecznych?

2.
Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie
usług społecznych

3.
Zarządzanie usługami w centrum usług społecznych

4.
Współpraca międzysektorowa w centrum usług społecznych

5.
Organizator społeczności lokalnej w centrum usług społecznych

6.
Przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług
społecznych.

8.
Asystentura rodziny w centrach usług społecznych.

9.
Reintegracja społeczna i zawodowa w centrach usług społecznych.

https://www.prezydent.pl/kancelaria/centrum-uslug-spolecznych/materialy-do-pobrania/

Ryszard Szarfenberg – Polityka społeczna i usługi społeczne
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psus.pdf

Ryszard Szarfenberg – Standaryzacja usług społecznych
https://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Ryszard%20Szarfenberg.pdf

Mirosław Grewiński i Bogdan Skrzypek (red.) – Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
https://sklep.wspkorczak.eu/wp-content/uploads/2020/04/ii_srodowiskowe_uslugi_spol.pdf

Andrzej Klimczuk – Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/46008/ssoar-zarzapubl-2015-2-klimczuk-Modele_wielosektorowej_polityki_spoecznej_wobec.pdf;jsessionid=8531910A4FDD04CEAF893418CA9174B0?sequence=1

Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac – Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa
https://ptps.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/e-book_biss_xi-1.pdf

Mirosław Grewiński – Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-2.pdf

Mirosław Grewiński – Ekspertyza „Ramowy Model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej jako usługa społeczna”
http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/Grewinski_Miroslaw_Ramowy_model_OSL_jako_usluga_spoleczna.pdf

Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski – Dylematy usług społecznych
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3611/Dylematy%20us%20ug%20spo%20ecznych.pdf?sequence=1

Mirosław Grewiński, Joanna Lizut – Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
http://mirek.grewinski.pl/wp-content/uploads/2013/04/Pomoc_spoleczna_jako_realizator_efektywnych_uslug_socjalnych.pdf

Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej szanse i zagrodzenia. Redakcja naukowa Mirosław Grewiński Joanna Lizut
http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2021/12/Deinstytucjonalizacja-w-polityce-spo%C5%82ecznej-%E2%80%93-szanse-i-zagro%C5%BCenia.pdf

Wiadomości Społeczne Pismo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Nr 1(24) 2021
https://ptps.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Wiadomosci-Spoleczne-124-2021.pdf

„Deinstytucjonalizacja w polityce
społecznej – szanse i zagrożenia”, Warszawa 2021

http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2021/12/Deinstytucjonalizacja-w-polityce-spo%C5%82ecznej-%E2%80%93-szanse-i-zagro%C5%BCenia.pdf

 

Model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne. PODRĘCZNIK

https://cusy.pl/wp-content/uploads/2022/12/podrecznik.pdf

Zatrudnienie socjalne a rozwój usług społecznych w Polsce
https://cusy.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zatrudnienie-socjalne-a-rozwoj-uslug-spolecznych-w-Polsce.pdf

 

Skip to content