Konwent Centrów Usług Społecznych

W dniu 16 września 2021 roku, uznając korzyści ze wspólnie podejmowanych działań na rzecz rozwoju usług społecznych oraz wielosektorowej współpracy, w tym szczególnie wykorzystania różnych form instytucjonalnych ekonomii społecznej, która jest wpisana w misję ustawy z 19 lipca 2019 ro realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych, Sygnatariusze postanowili na spotkaniu inaugurującym działalność Obserwatorium Centrów Usług Społecznych  w Lublinie utworzyć platformę współpracy pod nazwą Konwent Centrów Usług Społecznych).

Uczestnicy spotkania w Lublinie uznali wspólnie, że identyfikują się z postawionym celem ustawy o realizacji usług społecznych zmierzającym do stworzenia w kraju takiego systemu instytucjonalnego, według którego „mieszkańcy na zasadzie jednego okienka uzyskują dostęp z różnych obszarów, świadczonych przez podmioty lokalne z różnych sektorów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu”.

Misją powołanego Konwentu CUS jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wspieranie się w dążeniu do profesjonalizacji usług społecznych, które są kierowane do ogółu mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, a także wzajemne działanie na rzecz rozwoju różnych form współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, które mogą być cennym partnerem w realizowaniu usług społecznych i organizacji działań wspierających.

Członkowie założyciele Konwentu Centrów Usług Społecznych

 1. Małgorzata Kubica – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni
 2. dr Ewelina Szkutnicka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim
 3. Zofia Mikusek – p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
 4. Andrzej Mańka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku
 5. Anna Ostasz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
 6. Anna Szalast – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
 7. Adam Skorniewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 8. Tomasz Ciężki – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie
 9. Justyna Kozłowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 10. Anna Ciempiel – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą
Ponadto pod deklaracją założycielską, jako członkowie wspierający Konwentu CUS, podpis złożyła:
 1. Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
Członkowie Konwentu Centrów Usług Społecznych:
 1. Centrum Usług Społecznych w Adamówce
 2. Centrum Usług Społecznych w Alwerni
 3. Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
 4. Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
 5. Centrum Usług Społecznych w Czersku
 6. Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
 7. Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica
 8. Centrum Usług Społecznych w Gminie Wiązowna
 9. Centrum Usług Społecznych w Górowo Iławieckim
 10. Centrum Usług Społecznych w Łukowie
 11. Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim
 12. Centrum Usług Społecznych w Redzikowie (dawna Gmina Słupsk)
 13. Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
 14. Centrum Usług Społecznych w Świdniku
 15. Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
 16. Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli
 17. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
 18. Centrum Usług Społecznych w Elblągu
 19. Centrum Usług Społecznych w Kramsku
 20. Centrum Usług Społecznych w Myślenicach
 21. Centrum Usług Społecznych w Pieszycach
 22. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach
 23. Centrum Usług Społecznych w Srokowie
 24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
 25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie
 26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
 34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
 35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
 36. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
 37. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu
 38. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 39. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
 40. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
 41. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
 42. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
 43. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
 44. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
 45. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
 46. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 47. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
 48. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
 49. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie
 50. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruciane-Nida
 51. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej
 52. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach
 53. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
 54. Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą
 55. Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej
 56. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
 57. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Członkami Konwentu CUS są:
 • członkowie zwyczajni Konwentu, którymi mogą być Centra Usług Społecznych i Ośrodki Pomocy Społecznej chcące się przekształcić w Centrum, zgodnie z zapisami ustawy z dnia  19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych;
 • członkowie wspierający Konwentu, którymi mogą być wszystkie instytucje działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zaliczane do administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne działające bezpośrednio  i pośrednio w sektorze usług społecznych;
 • członkowie honorowi Konwentu, którymi mogą być instytucje, osoby prywatne oraz osoby fizyczne, które utożsamiają się z ideą usług społecznych.
Władze Konwentu Rada Programowa: Przewodniczącej Rady Konwentu Pani Annie Bielawskiej – Jutrzenka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku. Kontakt do Przewodniczącej Konwentu: e.mail: konwentcus@fundacjakiscis.pl, tel. 514 714 313 Konwent Centrum Usług Społecznych będzie realizował misję poprzez następujące działania:
 • wspieranie integracji środowisk instytucjonalnych zajmujących się problematyką usług społecznych wokół tematyki partnerskiej współpracy, służącej wzmacnianiu potencjału realizatorów usług społecznych, wprowadzaniu standardów jakości usług społecznych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin;
 • propagowanie wiedzy wśród instytucji administracji publicznej oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat efektywności rozwiązań ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych, dobrych wzorców działania tych nowych jednostek organizacyjnych lokalnych polityk społecznych;
 • wspieranie i propagowanie dobrych wzorców partnerskiej współpracy pomiędzy Centrami Usług Społecznych, a organizacjami pozarządowymi, w szczególności prowadzącymi podmioty zatrudnienia socjalnego oraz wszystkimi innymi podmiotami działającymi w sektorze usług społecznych;
 • inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do tworzenia na terenie gmin modeli lokalnej współpracy w zakresie realizacji usług społecznych, opartych na problematyce usług społecznych, w tym tworzenie własnych podmiotów zatrudnienia socjalnego lub podejmowania ścisłej współpracy z już działającymi, sprawdzonymi jednostkami zatrudnienia socjalnego.
Skip to content