Zaproszenie

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na otwarcie Lubelskiego Obserwatorium Centrów Usług Społecznych. Uroczysta inaugurację działalności Obserwatorium będzie miało siedzibę w dniu 16 września 2021 roku, o godzinie 11.00 w Lublinie przy ul. Frezerów 3, w budynku Inkubatora Technologicznego.

W uroczystości będzie uczestniczyć przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, ministerstwa, władze wojewódzkie, Centra Usług Społecznych, samorządy, które chcą utworzyć CUS, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych.

Lubelskie Obserwatorium Centrów Usług Społecznych, będzie prowadziło aktywną politykę informacyjną w zakresie promocji Centrów Usług Społecznych i współpracy na poziomie NGO (PES) – CUS. Będzie to także instytucja prowadząca badania w tematyce usług społecznych i działalności Centrów Usług Społecznych. Obserwatorium poprowadzi Portal Internetowy będący zbiorem wiedzy na temat Centrów Usług Społecznych. Będą umieszczone tam materiały szkoleniowe na temat CUS, przykłady dobrych praktyk oraz różnego typu interpretacje i wyjaśnienia. Lokalne samorządy zainteresowane utworzeniem Centrów oraz same Centra, za pośrednictwem Portalu będą mogły skorzystać z porad prawnika i eksperta ds. usług społecznych. Na zaproszenie samorządów eksperci Obserwatorium będą także mogli wspierać samorządy w poszczególnych miejscowościach.

Obserwatorium to jednostka naukowo-badawcza Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej, która od 1 lipca 2021 roku, realizuje zadanie: „Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych”, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Celem projektu jest synergiczne wzmocnienie pozycji organizacji obywatelskich w regionalnej  polityce rozwoju usług społecznych poprzez wzrost ich kompetencji, a także wzrost partycypacji liderów w procesie planowania i świadczenia tych usług.

Zarząd Fundacji

Program uroczystości

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content