Baza Centrum Usług Społecznych w Polsce

Dane kontaktowe
Elbląskie Centrum Usług Społecznych
ul. Winna 9
82-300 Elbląg
tel.: (55) 625 61 00
fax: (55) 625 61 03
e-mail: ecus@ecus.pl

Strona internetowa
https://www.ecus.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie usług
społecznych
https://www.ecus.pl/wp-content/uploads/2021/07/Diagnoza_raport-koncowy-CUS-Elblag-.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/1464/akt.pdf

Program usług społecznych
https://www.ecus.pl/wp-content/uploads/2021/08/Projekt_Elblaskiego_Programu_Uslug_Spolecznych_2021_2026.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin
tel: (94) 316-03-00
fax: (94) 316-03-28
email: kancelaria@cuskoszalin.eu , sekretariat@cuskoszalin.eu

Strona internetowa
https://ecus.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Koszalina w zakresie usług społecznych
https://www.koszalin.pl/sites/default/files/attachment/diagnoza_potrzeb_i_potencjalu_lokalnej_spolecznosci_w_zakresie_uslug_spolecznych.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://www.mopr.koszalin.pl/files/media/pliki/akt.pdf

Program usług społecznych
http://cus.koszalin.ibip.pl/public/getFile?id=340319

Program usług społecznych od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.
http://cuskoszalin.eu/files/media/pliki/Program%20Us%C5%82ug%20Spo%C5%82ecznych.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice
ul. Radomska 36
26-900 Kozienice
tel. : (48) 614-67-62
tel/fax : (48) 614-67-62
e-mail: cus@cuskozienice.pl

Strona internetowa
www.cuskozienice.pl

Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Kozienice w zakresie usług społecznych
http://www.kozienice.pl/uploads/pub/news/news_907/2.%20Diagnoza.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12423/akt.pdf

Program usług społecznych
https://cuskozienice.pl/wp-content/uploads/2021/07/za%C5%82-_nr_1-do-uchwa%C5%82y-_projekt-Program-Us%C5%82ug-Spo%C5%82ecznych-_.pdf 

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów
ul. Pocztowa 13
72-100 GOLENIÓW
tel.: (91) 460 14 72, fax: (91) 418 24 66
e-mail: cus@goleniow.pl

Strona internetowa
https://cus.goleniow.pl

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Łapach w zakresie usług społecznych
http://bip.ops.goleniow.pl/strony/282.dhtml

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U83/2021/272/3989.pdf

Program usług społecznych
http://bip.goleniow.pl/unzip/26192.dhtml

 

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce
tel. (81) 517 24 68
email: cus@cusbelzyce.pl

Strona internetowa
https://cusbelzyce.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Bełżycach w zakresie usług społecznych
https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/DIAGNOZA_POTRZEB_I_POTENCJALU_SPOLECZNOSCI_LOKALNEJ_W_ZAKRESIE_USLUG_SPOLECZNYCH_W_GMINIE_BELZYCE_v2.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U81/2021/112/1946.pdf

Program usług społecznych
https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/PROGRAM_USLUG_SPOLECZNYCH-fin.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
tel.: 12 272 19 98, 12 274 33 21
email: sekretariat@cusmyslenice.pl

Strona internetowa
https://cusmyslenice.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Myślenice w zakresie usług społecznych
https://cusmyslenice.pl/wp-content/uploads/2021/12/Dziagnoza.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81533,statut.html

Program usług społecznych
https://cusmyslenice.pl/wp-content/uploads/2022/03/Program-Uslug-Spolecznych-2022-2.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Rawicz
ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel.: 65 545-40-37
fax: 65 545-35-06
email: sekretariat@cusrawicz.pl

Strona internetowa
http://cusrawicz.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Rawicz w zakresie usług społecznych
https://rawicz.wdialogu.pl/institutions/rawicz/consultations/40/raportdiagnozapotencjaludokonsultacji-281220r.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://files.cusrawicz.pl/rawiczcus/1540_15062021104047_Statut-UCHWALA_NR_XXX-338-21.pdf

Program usług społecznych
https://files.cusrawicz.pl/rawiczcus/1584_19102021174124_Baza_(aktualizacja_17.09.2021)-.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
ul. Rybaki 3
64 – 700 Czarnków
tel./fax: 067 253 02 91
e-mail: cus@cus.ugczarnkow.pl

Strona internetowa
https://cus.ugczarnkow.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Czarnków w zakresie usług społecznych
https://www.bip.czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/2021/lipiec/Raport%20z%20diagnozy_CUS%20w%20Gminie%20Czarnk%C3%B3w_ost.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://cus.ugczarnkow.pl/wp-content/uploads/2021/07/uchwala-dot.-przeksztalcenia-GOPS.pdf

Program usług społecznych
https://cus.ugczarnkow.pl/wp-content/uploads/2022/03/program-uslug.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów
tel./fax: (46) 857-12-73, (46) 857-27-82
e-mail: mops@mszczonow.pl

Strona internetowa
https://www.mops.mszczonow.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Mszczonów w zakresie usług społecznych
https://www.bip.mszczonow.pl/plik,10058,zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://mszczonow.esesja.pl/zalaczniki/137707/uchwalaprojektutworzenia-centrum-uslug-spolecznych-w-mszczonowie-poprzez-przeksztalcenie-miejskiego_1288775.pdf

Program usług społecznych
https://www.mops.mszczonow.pl/pliki/plik/program-uslug-spolecznych-opublikowany-w-dzurzwoj-maz-1648561680.pdf

Dane kontaktowe
Milanowskie Centrum Usług Społecznych
ul. Kościuszki 16
05-822 Milanówek
tel.: 22 755 86 35, 22 724 97 92
fax: 22 724 90 83
e-mail: cus@cus.milanowek.pl

Strona internetowa
https://milanowek.naszops.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Milanówka w zakresie usług społecznych
https://milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIV_sesja_rmm/diagnoza_mcus/Diagnoza_potrzeb_i_potencjalu_lokalnej_spolecznosci_w_zakresie_uslug_spolecznych_-_wersja_duza_czcionka_i_rownaniem_do_lewej.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2021/urm_392.pdf

Program usług społecznych
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U73/2021/328/10230.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów
tel.: (46) 855-31-26
fax: (46) 855-36-59
email: sekretariat@cus-zyrardow.pl

Strona internetowa
https://cus-zyrardow.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Żyrardowa w zakresie usług społecznych
https://cus-zyrardow.pl/wp-content/uploads/2022/02/standardy_uslug_spolecznych.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/Uchwala_Nr_XXXIX_341_21_utworzenie.pdf

Program usług społecznych
https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/6945/akt.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk
ul. Obrońców Wybrzeża 2
76-200 Słupsk
tel.: 59 842 84 02
fax: 59 842 84 02
email: cus@gminaslupsk.pl

Strona internetowa
https://cus.slupsk.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Słupsk w zakresie usług społecznych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U79/2020/324/4830.pdf

Program usług społecznych
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U79/2021/343/4753.pdf

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
Tryńcza 123
37-204 Tryńcza
tel.: 16 642 17 32
email: gopstryncza@wp.pl

Strona internetowa
https://tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-23

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Tryńcza w zakresie usług społecznych
Brak Danych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokazTresc-271-6475&printtype=pdf

Program usług społecznych
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U78/2021/285/3368.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice
tel: 412747192
e-mail:
sekretariat@cus.starachowice.eu

Strona internetowa
https://cus.starachowice.eu/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Starachowicach w zakresie usług społecznych
https://starachowice.eu/images/streszczenie_cus_starachowice_30.03.2021.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2020/4310/oryginal/akt.pdf

Program usług społecznych
https://cus.starachowice.eu/images/CUS_2021/Uchwa%C5%82a_w_spr._przyj%C4%99cia_programu_us%C5%82ug_spo%C5%82ecznych.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Trzciance
ul. Broniewskiego 7
64-980 Trzcianka
tel.: 67 216 21 64
email:
biuro@mgops-trzcianka.pl

Strona internetowa

http://www.mgops-trzcianka.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Trzciance w zakresie usług społecznych

Brak danych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu

https://www.cus-trzcinka.pl/wp-content/uploads/2021/06/statut_CUS.pdf

Program usług społecznych

Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. /fax: 81-827-26-94,
e-mail:
sekretariat@cusopolelubelskie.pl

Strona internetowa
http://www.cusopolelubelskie.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Opole Lubelskie w zakresie usług społecznych
http://www.opolelubelskie.pl/sites/default/files/plan_wdrazania_cus_ok.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1602512

Program usług społecznych
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Program_Uslug_SPolecznych_w_Opolu_Lubelskim.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
tel.: 48 377 73 86 

e-mail: cus@gminawieniawa.pl

Strona internetowa
https://www.cuswieniawa.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Wieniawie w zakresie usług społecznych

https://www.cuswieniawa.pl/wp-content/uploads/2023/02/Raport-gA%C2%82A%C2%B3wny-diagnoza-potencjaA%C2%82u-i-potrzeb-spoA%C2%82ecznych-Gminy-Wieniawa.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/7959/oryginal/akt.pdf

Program usług społecznych
https://www.cuswieniawa.pl/uslugi-spoleczne-2/

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie
Radiówek 25
05-462 Wiązowna
tel./fax: (22) 780 46 59
e-mail:
bom@cuswiazowna.pl

Strona internetowa
http://cuswiazowna.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Wiązownie w zakresie usług społecznych
http://cuswiazowna.pl/481-zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-konsultacjach-spolecznychfile:///

Uchwała o przekształceniu i nadaniu

http://cuswiazowna.pl/475-statut-centrum-uslug-spolecznych-gminy-wiazowna

Program usług społecznych
http://cuswiazowna.pl/558-program-uslug-spolecznych-przyjety-uchwalahttp:/

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Resku
ul.
Bohaterów Monte Cassino 10,
72-315 Resko
Tel.: 91 39 51 396, 537 837 839
e-mail:
sekretariat@cus.resko.pl

Strona internetowa
www.cus.resko.pl

Diagnoza potrzeb mieszkańców Resku w zakresie usług społecznych
https://bip.cus.resko.pl/pliki/resko-cus/zalaczniki/80/diagnoza_cus-_do_konsultacji_2021.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U83/2019/221/6056.pdf

Program usług społecznych
https://www.cus.resko.pl/uslugi-spoleczne/

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Wojcieszków
ul. Kościelna 44,
21-411 Wojcieszków
Tel. 25 755 43 34
e-mail: cus@wojcieszkow.pl

Strona internetowa
https://cus.wojcieszkow.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Wojcieszków w zakresie usług społecznych
https://wojcieszkow.pl/wp-content/uploads/2021/03/diagnoza-potrzeb-i-potencja%C5%82u.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U81/2021/91/1556.pdf

Program usług społecznych
https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Program_Uslug_Spolecznych_Gminy_Wojcieszkow_na_lata_2021-2023.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski
ul. Polowa 26
18-520 Stawiski
tel. 86 273 81 70
e-mail: cus@stawiski.pl
https://cusstawiski.pl

Strona internetowa
https://cusstawiski.pl

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Stawiski w zakresie usług społecznych
https://cusstawiski.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=2969

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_PL/2021/2353/ogl/pol/pdf

Program usług społecznych
https://cusstawiski.pl/?page_id=1546

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin
ul. Kościuszki 15
78-300 Świdwin
tel.: 94 365 20 58
fax.: 94 365 20 58
e-mail:
sekretariat@gops-swidwin.pl

Strona internetowa
http://www.gops.swidwin.gmina.pl/index.php?id=2&no_cache=1

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Świdwin w zakresie usług społecznych
Brak danych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://ug.swidwin.ibip.pl/public/getFile?id=379645

Program usług społecznych
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2021/3470/akt.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia
ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia
tel. 12 2833031, 512 026 661
email:
alwerops@alwernia.pl

 

Strona internetowa
http://cus-alwernia.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Alwernia w zakresie usług społecznych
https://cus-alwernia.pl/category/pliki/

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/2261/akt.pdf

Program usług społecznych
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U80/2021/193/4142.pdf

 

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”
Adamówka 97
37-534 Adamówka
tel.: 16 622 90 01
fax: 16 622 90 01
e-mail:
cus@adamowka.pl

Strona internetowa
https://cus.adamowka.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców „Społeczna Adamówka” w zakresie usług społecznych
https://cus.adamowka.pl/wp-content/uploads/2021/10/Broszkiewicz-W.-CUS-Adamowka-Raport-z-badan-diagonstycznych.-1.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://cus.adamowka.pl/wp-content/uploads/2022/01/Uchwala-nr-IIl.18.2021-Rady-Gminy-Adamowka-z-dnia-17-maja-2021-r.-w-sprawie-utworzenia-oraz-nadania-statutu-Centrum-Uslug-Spolecznych-w-Adamowce-1.pdf

Program usług społecznych
https://cus.adamowka.pl/program-uslug-spolecznych/

Dane kontaktowe
Brak danych

Strona internetowa
Brak danych

Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Trzebiechów w zakresie usług społecznych
Brak danych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
Długie 13
07-431 Czarnia
tel.: 29 772 70 84
e-mail
: biuro@cusczarnia.pl

Strona internetowa
https://cusczarnia.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Czarnia w zakresie usług społecznych
https://cusczarnia.naszbip.pl/pliki/plik/diagnoza-potrzeb-i-potencjalu-gczarnia-cus-edytowana-1661256196.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1920/akt.pdf

Program usług społecznych
https://cusczarnia.pl/wp-content/uploads/2021/12/Program-Uslug-Spolecznych.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Srokowo
ul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
tel.: 89 754 45 33,
fax: 89 754 45 22
e-mail:
sekretariat@cussrokowo.pl

Strona internetowa
http://www.cussrokowo.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w gminie Srokowo w zakresie usług społecznych
https://bip.gminasrokowo.pl/system/obj/5317_RAPORT_CUS_SROKOWO_04_05_2021.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://www.cussrokowo.pl/p,121,statut

Program usług społecznych
https://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/1379/w_sprawie_uruchomienia_procesu_konsultacji_spolecznych_Programu_Uslug_Spolecznych__0D_0Aw_Gminie_Srokowo/

Dane kontaktowe

Toruńskiego Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13
87-100 Toruń
tel. 56 611 89 44
e-mail: sekretariat@tcus.torun.pl

Strona internetowa
http://tcus.torun.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Miasta Toruń w zakresie usług społecznych
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/ks_cus_raport_2022.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://bip.torun.pl/uchwala/51421/uchwala-nr-768-2021

Program usług społecznych
https://tcus.bip-e.pl/tcu/program-uslug-spolecznych/18844,Program-Uslug-Spolecznych-w-Gminie-Miasta-Torun.html

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy

43-220 Świerczyniec,
ul. Sierpowa 38
telefon: 32 328 93 05
e-mail:
kontakt@cus.bojszowy.pl

Strona internetowa
https://cus.bojszowy.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Bojszowy w zakresie usług społecznych
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2926/3/23652/z/Raport-koncowy-1.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2822/3/23675/z/XXXVII_247_2021.pdf

Program usług społecznych

file:///C:/Users/admin/Downloads/Zalacznik1%20(4).pdf

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe
Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
tel.: 13 46 74 015 w. 39, 50, 55, 56
e-mail:
cus@bukowsko.pl

Strona internetowa
https://www.cus.bukowsko.pl

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Bukowsko w zakresie usług społecznych
https://bukowsko.pl/uploads/dokumenty/1/strona/461/3b8e2c81c8ce1d7721f195bf447e5882.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
file:///C:/Users/CUS/Downloads/a1a520b7af610bb56b2c9647b025504e.pdf

Program usług społecznych
https://bukowsko.pl/uploads/dokumenty/1/strona/461/9f6e2e0c9825faa757d520b2e9142811.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Kluczach
ul. Zawierciańska 16
32-310 Klucze
Telefon: 32 642 84 67 lub 32 642 94 01
cus@gmina-klucze.pl

Strona internetowa
http://www.cus.gmina-klucze.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Klucze w zakresie usług społecznych
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=945

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
file:///C:/Users/CUS/Downloads/Statut_Centrum_Uslug_Spolecznych_w_Kluczach.pdf

Program usług społecznych
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U80/2022/38/945.pdf#zoom=90

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Rychwale
ul. Sportowa 11
62-570 Rychwał
adres do korespondencji: 62-570 Rychwał, Plac Wolności 21
tel.: 63 2481041
fax: 63 2481033
e-mail:
cusrychwal@op.pl

Strona internetowa
https://cus.rychwal.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Rychwale w zakresie usług społecznych
Brak danych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://bip.rychwal.pl/?p=document&action=show&id=11086&bar_id=5267

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

ul. Powstańców Śląskich 17
55-110 Prusice
tel/fax  071-312-50-97
tel 071-312-51-97
e-mail: kontakt@cusprusice.pl

Strona internetowa
http://www.cusprusice.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców Prusice w zakresie usług społecznych
W trakcie przygotowanie

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
file:///C:/Users/CUS/Downloads/akt%20(10).pdf

Program usług społecznych
W trakcie przygotowanie

Brak zgody Rady Gminy na przekształcenie

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych
ul. kard. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne
tel./fax: 32 326 23 40
e-mail:
sekretariat@cus.laziska.pl

Strona internetowa
https://cus.laziska.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Łaziskach Górnych w zakresie usług społecznych
https://cus.laziska.pl/wp-content/uploads/2022/01/Diagnoza-1.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
file:///C:/Users/CUS/Downloads/Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20zmiany%20statutu%20CUS.pdf

Program usług społecznych
https://cus.laziska.pl/wp-content/uploads/2022/01/Program-Uslug-Spolecznych-w-Laziskach-Gornych.pdf

Dane kontaktowe

Jarocińskie Centrum Usług Społecznych
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
tel.: 62 747 01 60
e-mail:
cus@cusjarocin.pl

Strona internetowa
https://cusjarocin.pl/

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
https://api-strony.wsparcie-jarjarocin.pl/storage/userfiles/AKTUALNO%C5%9ACI/01_Raport%20z%20diagnozy%20potrzeb%20i%20potencja%C5%82%C3%B3w%20Jarocin%20-%2020211631795298.pdf

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://bip2.wokiss.pl/jarocin/zasoby/files/uchwaly/1-VIII-kadencja/2021/48-2021/452-2021.pdf

Program usług społecznych
https://cusjarocin.pl/zapraszamy-na-spotkanie/

Dane kontaktowe

Jarocińskie Centrum Usług Społecznych
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
tel.: 62 747 01 60
e-mail:
cus@cusjarocin.pl

Strona internetowa
Brak danych

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Centra Usług Społecznych powstałe poza projektem pilotażowym EFS

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Świdniku
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12
21-040 Świdnik
tel.: (81) 468 69 00
e-mail:
cus@poczta.e-swidnik.pl

Strona internetowa
https://cus.e-swidnik.pl/

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
file:///C:/Users/CUS/Downloads/UCHWA%C5%81A%20NR%20XXXVII_433_2021%20RADY%20MIASTA%20%C5%9AWIDNIK%20z%20dnia%2025%20lutego%202021%20r.%20w%20sprawie%20utworzenia%20jednostki%20bud%C5%BCetowej%20centrum%20us%C5%82ug%20spo%C5%82ecznych%20poprzez%20przekszta%C5%82cenie%20MOPS%20w%20%C5%9Awidniku%20w%20Centrum%20Us%C5%82ug%20Spo%C5%82ecznych%20w%20%C5%9Awidni.pdf

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Szczańcu
ul. Herbowa 30
66-225 Szczaniec
tel.: 0683410711
tel./fax : 0683410710
e-mail:
cus@szczaniec.pl

Strona internetowa
http://www.opsszcz.samorzad.pl/

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://www.opsszcz.samorzad.pl/_portals_/opsszcz.samorzad.pl/CKFiles/uchwa%C5%82a_CUS.pdf

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie
Al. 600-lecia 90
96-500 Sochaczew
Tel/Fax: 046 863 14 81 lub 046 863 14 82
email:
sekretariat@cussochaczew.pl

Strona internetowa
https://cus.sochaczew.pl/

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://cus.sochaczew.pl/AppData/Files/a1/Uchwa%C5%82a%20Centrum%20Us%C5%82ug%20Spo%C5%82ecznych.pdf

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czersk
ul. Przytorowa 22,
89-650 Czersk
Tel.: (52) 398 47 65
Fax: (52) 398 47 65
e-mail:
sekretariat@cus.czersk.pl


Strona internetowa
https://cus.czersk.pl/

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_PM/2020/4464/ogl/pol/pdf

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Gminie Czersk w zakresie usług społecznych
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Session/ShowAttachment/89392860-2e4f-4849-9e7f-72603718a571

Program usług społecznych
https://cus.czersk.pl/sites/default/files/2022/04/1349/Program%20us%C5%82ug%20spo%C5%82ecznych.pdf

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim
Ul. Kościuszki 11
11-220 Górowo Iławeckie
Telefon: 89 761 11 33
Fax: 89 761 11 33
e-mail:
sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

Strona internetowa
https://cus-gorowoilaweckie.pl/

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=361886

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Górowie Iławeckim w zakresie usług społecznych
https://gorowoilaweckie.eu/images/Diagnoza%20potrzeb%20i%20potencja%C5%82u%20spo%C5%82eczno%C5%9Bci%20w%20zakresie%20us%C5%82ug%20spo%C5%82ecznych-26.01.2022.pdf

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznym w Kurzętniku
Dworcowa 8
13-306 Kurzętnik
tel.: 564748050
fax: 564740633
e-mail:
cus@kurzetnik.eu

Strona internetowa
http://www.kurzetnik.eu

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/akty/2221/uchwala-nr-xiv-150-20-rady-gminy-kurzetnik-z-dnia-24-czerwca-2020-r.-w-sprawie-utworzenia-centrum-uslug-spolecznych-poprzez-przeksztalcenie-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-kurzetniku-w-centrum-uslug-spolecznych-w-kurzetniku.html

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznym w Żabiej Woli
Główna 5
96-321 Żabia Wola
tel.: 468578288
fax: 468578288
e-mail:
cus@zabiawola.pl

Strona internetowa
http://www.cus.zabiawola.pl

Uchwała o przekształceniu i nadaniu statutu
Brak danych

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Program usług społecznych
Brak danych

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
ul. Okopowa 15-15A
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 52 300
fax. 94 35 52 338
E-PUAP: /mops_kolobrzeg/SkrytkaESP
e-mail: sekretariat@cus.kolobrzeg.pl

Strona internetowa
Brak danych

Diagnoza potrzeb mieszkańców w Jarocinie w zakresie usług społecznych
Brak danych

Uchwała o przekształceniu
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Uchwala_Nr_LVII.865.22_ws._utworzenia_CUS_06.pdf

Uchwała o nadaniu statutu
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/uploads/media/Uchwala_Nr_LVII.866.22_ws._nadania_statutu_CUS_07.pdf

Program usług społecznych
Brak danych

Skip to content