Otwarcie Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie

W dniu 16 września 2021 roku w Inkubatorze Technologicznym – Lubelskim Centrum Wsparcia Organizacji pozarządowych w Lublinie odbyło się spotkanie inauguracyjne działalności Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie.

Spotkanie otworzył Pan dr Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej, organizacji powołującej Obserwatorium. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziały niekwestionowane autorytetu w tej dziedzinie. Pan dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, przedstawił Centra usług społecznych jako inwestycję w rozwój i integrację usług społecznych i profesji pomocowych, a Pan dr hab. Mirosław Grewiński, prof. UK, Rektor Uczelni Korczaka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Przewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy MRiPS, opowiedział o wyzwaniach związanych z rozwojem usług społecznych w Polsce.

Następnie zostały przedstawione działania, które będą realizowane w ramach projektu: Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych. Założenia do Strategii partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych regionu lubelskiego zaprezentował współautor strategii, Pan Andrzej Trzeciecki, przedstawiciel Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, a działalność i założenia Obserwatorium CUS przedstawił Pan Michał Wójcik, jego Dyrektor.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele jednostek zaangażowanych w promocję i tworzenie centrów usług społecznych – ROPS w Lublinie, WPS LUW w Lublinie, PCPR w Lublinie, Ośrodków Pomocy Społecznej w całego Województwa oraz przedstawiciele CUS z naszego regionu i nie tylko oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej.

Na zakończenie uroczystości została podpisana deklaracja powołania Konwentu Centrów Usług Społecznych w Lublinie przez uczestniczące w spotkaniu centra usług społecznych oraz ośrodki pomocy społecznej planujące przekształcić się w Centrum.

Kadra projektu

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content