Powołanie Konwentu Centrów Usług Społecznych w Lublinie

W dniu 16 września 2021 roku w Inkubatorze Technologicznym – Lubelskim Centrum Wsparcia Organizacji pozarządowych w Lublinie podczas spotkania inauguracyjne działalności Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie została podpisana deklaracja powołania Konwentu Centrów Usług Społecznych w Lublinie. Konwent zawiązały  uczestniczące w spotkaniu centra usług społecznych oraz ośrodki pomocy społecznej planujące przekształcić się w Centrum, nie tylko z terenu Lubelszczyzny. Podczas spotkania padły deklaracje wsparcia działań Konwentu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Powiatowe Urzędu Pracy.

Konwent Centrów Usług Społecznych z siedzibą w Lublinie będzie platformą wymiany doświadczeń, wypracowania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki usług społecznych. Zadaniem Konwentu Centrów Usług Społecznych jest wzmacnianie współpracy pomiędzy centrami, a organizacjami pozarządowymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi usługi społeczne.

Konwent to także reprezentacja instytucji realizujących usługi społeczne -centrów usług społecznych i ośrodków pomocy społecznej, chcących przekształcić się lub będących w procesie przekształcenia się w Centrum, wobec administracji rządowej i samorządowej, a także partner w konsultacjach społecznych w obszarze usług społecznych.

Zarząd Fundacji

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content