Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁPRACY Z CUS?

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁPRACY Z CUS?

Celem szkolenia jest przygotowanie organizacji pozarządowych do współpracy z centrami usług społecznych, szczególnie w kontekście realizacji usług społecznych.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie tych prowadzących kluby i centra integracji społecznej oraz przedstawicieli centów usług społecznych lub JST zainteresowanych utworzeniem CUS z terenu województwa lubelskiego. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

Dzięki szkoleniu członkowie organizacji pozarządowych uzyskają możliwość ubiegania się o zatrudnienie w charakterze eksperta testującego Strategię Partycypacji (więcej o strategii tu: https://cusy.pl/zaproszenie-do-konsultacji-strategii-partycypacji-w-lokalnym-rozwoju-uslug-spolecznych/) podczas kolejnego etapu Projektu (więcej o Projekcie tu: https://cusy.pl/projekt/).

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach (jeden do wyboru): 8 listopada 2021 lub 9 listopada 2021 roku.

Miejsce szkolenia: Obywatelskie Obserwatorium Informacji o CUS, Inkubator Technologiczny w Lublinie, ul. Frezerów 3.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz zeszyt edukacyjny składający się z 3 części: 1) Leksykon Strategii Partycypacji. 2) Tworzenie i funkcjonowanie CUS. 3) Założenia Strategii partycypacji  w lokalnym rozwoju usług społecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w poniższym linku. Liczba miejsc jest ograniczona.

LINK DO FORMULARZA

Trener:

Marta Komorska, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizacji badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych. Zainteresowania naukowe to: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Kędziera, tel. 603183951

PROGRAM SZKOLENIA

REGULAMIN REKRUTACJI

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content