Zapraszamy na konferencję „Współpraca międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i perspektywy”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt. „Współpraca międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i perspektywy”, która odbędzie się 31 maja 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Focus przy al. Warszawskiej 109 w Lublinie w godzinach 10:00-17:00. Przedstawione zostaną rozwiązania pokazujące korzyści z łączenia aktywizacji zawodowej z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. W ramach konferencji przewidziano liczne wystąpienia specjalistów z zakresu ekonomii społecznej – w tym prezentację działalności naszego Obserwatorium, którą przedstawi Dyrektor Michał Wójcik.

PROGRAM

• 9:00-10:00 – Rejestracja uczestników konferencji

• 10:00-10:15 – Uroczyste Otwarcie Konferencji

• 10:15-11:00 – „Rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym: deinstytucjonalizacja, uspołecznienie, profesjonalizacja” – dr hab. Marek Rymsza – Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych, Uniwersytet Warszawski

• 11:30-12:15 – „Wielosektorowa polityka społeczna a rozwój usług społecznych” – prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

• 12:15-13:00 – „Rozwój sektora ekonomii społecznej a usługi społeczne” – Cezary Miżejewski – krajowy ekspert polityki społecznej, współtwórca regulacji dotyczących ekonomii społecznej, spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego oraz wytycznych MPiPS dotyczących wieloletnich regionalnych programów rozwoju ekonomii społeczne

• 13:00-13:30 – „Perspektywa samorządowa rozwoju usług społecznych w środowisku lokalnym” – Przedstawiciele Gmin Bełżyce i Opole Lubelskie

• 14:00-14:30 – „Współpraca partnerska w środowisku lokalnym w kontekście testowania Modelu” – dr Marta Komorska – Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”

• 14:30-15:00 – „Podmioty zatrudnienia socjalnego we wspólnotach lokalnych. Empiryczne podstawy modelu współpracy” – dr Paweł Poławski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

• 15:30-16:00 – „Ocena instytucji zatrudnienia socjalnego na podstawie realizowanych badań.” – dr Jacek Cymerman – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

• 16:00-16:30 – „Model Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” – dr Joanna Lizut – Sylpo System Sp. z o.o.

16:30-16:45 – „Działalność Lubelskiego Obserwatorium Centrów Usług Społecznych” – dr Michał Wójcik – Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie

Konferencja Rejestracji na konferencję dokonywać można za pośrednictwem strony internetowej http://vertopolska.pl/?s=rejestracja lub przesyłając podpisane skany dokumentów na adres nowymodel1@wp.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content