I Spotkanie Robocze w ramach testowania Strategii Partycypacji

W dniu 22 stycznia 2022 roku odbyło się robocze spotkanie ekspertów zakwalifikowanych do testowania Strategii Partycypacji. Prezentację merytoryczną przygotowała i przedstawiła pani dr Joanna Lizut, wypracowano dzięki temu pierwsze pomysły i uściślono kluczowe założenia.

Ważnym dla toku realizacji projektu był przeprowadzony dobór osób do poszczególnych terytoriów testowania. W jego wyniku zaakceptowano ekspertów do testowania w następujących lokalizacjach: Gmina Józefów nad Wisłą, Opole Lubelskie oraz Wojcieszków.

Ponadto, w stosunku do gminy Tomaszów Lubelski i gminy Krzywda, Zarząd Fundacji podejmie decyzję po przeprowadzeniu konsultacji z zakwalifikowanymi ekspertami kandydującymi do prowadzenia testowania na terenie tych gmin.

Skip to content